ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
H isotopon μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων και αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την isotopon εικονικό διακομιστή.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H isotopon διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο, και γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι servers μας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν συστήματα αποθήκευσης αρχείων για αντίγραφα ασφαλείας, τοπικών προσωπικών υπολογιστών.
Όλες οι web based interactive (αλληλεπίδρασης) εφαρμογές συνομιλίας (chat) απαγορεύονται. Οι εφαρμογές αυτές συμπεριλαμβάνουν (και όχι μόνο αυτές) σε εφαρμογές συνομιλίας (chat) που χρησιμοποιούν κώδικα PHP, Perl, CGI, Python, Ruby κλπ (πχ Shoutboxes, Chatboxes κλπ). Κάθε εφαρμογή που υποστηρίζει/προσφέρει συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (real-time) δεν επιτρέπεται.
Όλες οι web εφαρμογές που είναι εκτός εποχής (out of date) και έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα και καταγεγραμμένα κενά ασφαλείας (exploits κλπ) θα τερματίζονται αυτόματα χωρίς περεταίρω ενημέρωση του ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Η ενημέρωση των προγραμμάτων που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στις τελευταίες εκδόσεις τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του λογαριασμού.
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται απο τις ενσωματωμένες υπηρεσίες των πακέτων φιλοξενίας (πχ sitebuilder κλπ) είναι αποκλειστικής ευθύνης του πελάτη και ουδεμία ευθύνη φέρει το isotopon για οποιαδήποτε δυσλειτουργεία παρουσιάσουν.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας του server (Apache και PHP) δεν δύνανται να μεταβληθούν καθ’ουδένα τρόπο, για λόγους αυστηρής ασφάλειας του server και των φιλοξενουμένων σε αυτόν, ιστοσελίδων.


O πελάτης συμφωνεί ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την isotopon για να λειτουργήσει, ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της isotopon και ότι δεν είναι υπεύθυνη η isotopon να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις .
O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η isotopon δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H isotopon θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.
O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του λογαριασμού του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web η FTP, ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικά.
Η isotopon δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η isotopon οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η isotopon διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της isotopon για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των ληπτών και την αναφορά στην ταυτότητα του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την isotopon, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.
Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της isotopon απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους web servers της εταιρίας για δημοσίευση περιεχομένου:
1. Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κ.λπ.).
2. Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κ.λπ.).
3. Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην isotopon.
4. Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κ.λπ.).
5) Search Engine Optimization (SEO) farms ή παρόμοιες περιπτώσεις.
6) Υπηρεσίες ανταλλαγής banner (banner rotation) και ανταλλαγής συνδέσμων (link exchanges).
7) Η προσφορά αποθήκευσης εικόνων, αρχείων και δεδομένων, καθώς και οι υπηρεσίες ελεύθερης φιλοξενίας ιστοσελίδων αλληλογραφίας (free hosting and email).
8) H εκτέλεση proxy server είτε αυτός είναι δημόσιος είτε προστατευόμενος.
Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η isotopon που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.
Η isotopon δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.

EMAIL

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet.
Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:
Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Ο μέγιστος αριθμός των μελών στις mailing lists δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500.
Κάθε mailing list θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να στέλνει ένα (1) email ανά 6 δευτερόλεπτα το λιγότερο.
Απαγορεύεται η αποστολή mail list που έχει αγοραστεί και αποστέλλεται ως διαφημιστικό μέσο (spam). Η χρήση τέτοιων λιστών αποτελεί άμεσο λόγο οριστικού απροειδοποίητου τερματισμού του λογαρισμού φιλοξενίας.
Οι POP συνδέσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 60 ανά ώρα.
Οι SMPT συνδέσεις (συνδέσεις απεσταλμένων email) δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 500 ανά ώρα και ανά λογαριασμό.
Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της isotopon μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της isotopon.
Η πολιτική της isotopon σε θέματα spamming έχει μηδενική απόκλιση. Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Αρχεία μεγαλύτερα των 10 ΜΒ δεν θα αποστέλλονται μέσω email.
Οποιαδήποτε διεργασία, απαγορεύεται να αποστέλλει email σε περισσότερους από 25 παραλήπτες κάθε φορά.


ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η isotopon διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.
Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των account των πελατών της isotopon. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκετε σε server της isotopon, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.
Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της isotopon, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η isotopon διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.
Μια cron διεργασία δεν θα πρέπει να εκτελείτε κατ’ επανάληψη, σε χρόνο λιγότερο των 15 λεπτών κάθε φορά.
Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η isotopon διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όλοι οι χρήστες περιορίζονται στην χρήση έως 5 ταυτόχρονων συνδέσεων MySQL.
Κάθε βάση δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 GB.
Οι αιτήσεις (database queries) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1000 ανά ώρα.
Οι αλλαγές στην βάση δεδομένων (insert/update/delete) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 ανά ώρα.
Οι servers βάσεων δεδομένων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για μεταπώληση. Οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από site ή εφαρμογές που φιλοξενούνται αποκλειστικά στους server μας.
Η απομακρυσμένη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων είναι για αποκλειστική χρήση διαχείρισης αυτών.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα, και να ειδοποιεί την isotopon για κάθε μεταβολή τους. Οφείλει δε να ορίσει μία email διεύθυνση εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην isotopon σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η isotopon να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο account του.
H επικοινωνία και ενημέρωση της isotopon προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ ) διεξάγεται μέσω email. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνετε για θέματα που αφορούν το account του.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Η ενεργοποίηση του account του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας .
Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
Η isotopon οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 10 ημερολογιακές ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 7 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά.
Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H isotopon δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την isotopon γίνετε μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η isotopon δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την isotopon σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. H isotopon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός λογαριασμού.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την isotopon και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της isotopon εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού φιλοξενίας του.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η isotopon δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο. Η isotopon θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η isotopon θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Tα πακέτα φιλοξενίας εικονικών διακομιστών της isotopon συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της isotopon, μπορεί μέσα σε 10 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του .
Σε περίπτωση που το πόσο της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 10η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης εικονικών διακομιστών , και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την isotopon.

AΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η τοποθέτηση σελίδων και πληροφοριών και γενικότερα η χρήση του δικτύου της isotopon συνεπάγεται αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορές προκύψουν εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Η isotopon διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/woodconc/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/woodconc/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279