Λίστα ελέγχου ασφαλείας για web developers

Ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρές είναι οι δεξιότητές σας στην ανάπτυξη, η ύπαρξη λίστας ελέγχου ασφάλειας στον ιστό είναι...